Marukyu Koyamaen Matcha


Tier list of Marukyu Koyamaen Matcha (* by matcha suitable for Koicha/Thick-Tea):

#1: Tenju ***** Japanese National Tea Competition 1st Place Winner
#2: Choan ****
#3a: Eiju ***
#3b: Organic Gold Mark **
#4: Unkaku **
#5a: Gabaron Matcha* (High-content γ-amino butyric acid Matcha)
#5b: Kinrin *
#6: Wako
#7a: Yugen
#7b: Organic Silver Mark
#8: Chigi no Shiro
#9a: Isuzu
#9b: Organic Green Mark
#9: Aorashi